Dee AB

District energy engineering AB

Vi erbjuder konsulttjänster inom allt som rör vatten, avlopp, värme och energi.

För oss på Dee AB är kunden alltid i centrum!

Varje enskilt arbete och uppdrag är unikt och kräver individuella lösningar. När ni anlitar oss så är det också en garanti för att få arbetet korrekt utfört av välutbildade och fackmannamässigt erfaren personal.

Vi erbjuder samtidigt den lilla firmans service i kombination med den stora koncernens breda kunnande och erfarenhet. På det sättet kan vi möta era förväntningar och behov på ett effektivt sätt. Varje uppdrag utförs med unik precision och med omtanke om effektivitet, säkerhet och ekonomi.
Era önskemål och förväntan är det centrala vid varje uppdrag. Vi hjälper er att hitta det system som passar bäst hos er och samtidigt är mest kostnadseffektivt. Självklart följer vi våra kunder även efter det att arbetet är utfört, med uppföljningar, service och andra viktiga moment för att ni ska kunna känna er helt trygga som våra kunder.

Hos oss samsas erfarenhet och innovation, vi är både rutinerade i de traditionella metoder och tekniker som varit förhärskande. Men är samtidigt lika nyfikna och uppdaterade på alla de nyheter som kommer i branschen.

Vi har lång erfarenhet av de stora och etablerade styr, reglersystemen som finns på marknaden, Som exempel ABB 800xA, ABB Compact, SattCon, SattGraph, Melsec, Schneider, Citect, FIX och InTouch m.fl.

Våra Tjänster

Vi är ett teknikföretag som arbetar med att hitta rätt lösning för dig och din verksamhet. När ni väljer oss är det en försäkran över att arbetet blir professionellt utfört av kunnig personal med rätt komponenter. Vänd er till oss för leverans, installationer och underlag till olika dokumentationer.